Toàn cảnh Hoa hậu Phạm Hương đến thăm Murad VN

Toàn cảnh hoa hậu Phạm Hương viếng thăm Murad nè các bạn,

Posted by Daniel Dung Bui on Friday, October 16, 2015