Phỏng vấn Hoa Hậu Phạm Hương tại Murad VN

Sorry mọi người, clip này mới có tiếng nói nè. Mọi người mở lên nghe nhé.

Posted by Daniel Dung Bui on Monday, October 12, 2015