TS, BS TĂNG HÀ NAM ANH -PGD TRUNG TÂM PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM, DHYD, TRƯỎNG KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Chuyên đề LOÃNG XƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĂN PHÙ HỢP

Nội dung: Tìm hiểu về Loãng Xương và chế độ ăn phù hợp